Vai trò & ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ

Ngày nay không ai mà không nghe đến bảo hiểm nhân thọ, vậy bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò gì? Và có ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ ra sao với người tham gia?

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa kinh tế, xã hội. Khi tham gia bảo hiểm thì ngừoi tham gia sẽ đóng khoản tiền mà khách hàng và công ty bảo hiểm sẽ thoả thuận với nhau thông qua hợp đồng bảo hiểm. Tiền mà người tham gia bảo hiểm đóng sẽ được đưa vào một quỹ tài chính mà do công ty bảo hiểm quản lý, khi mà hết hạn bảo hiểm nhân thọ hoặc ngừoi tham gia bảo hiểm gặp rủi ro đáng tiếc thì công ty bảo hiểm có trách nhiệm đền bù hoặc trả lại khoản tiền bảo hiểm mà 2 bên đã thoả thuận trước đó.

Khi xảy ra bất cứ sự cố gì thì về phía công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào những điều khoản trong hợp đồng để chi trả quyền lợi bảo hiểm và chắc chắn những quyền lợi bảo hiểm mà khách hàng được hưởng sẽ ghi lại trong giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc những văn bản xác nhận.

Vai trò và ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ

Vai trò:

Huy động nguồn vốn nhàn rỗi

Để giảm thiểu việc vay vốn từ các quỹ tài chính hoặc ngân hàng nước ngoài thì đây là hình thức huy động vốn nhàn rỗi đễ thực hiện các hoạt động kinh tế dài hạn, phát triển xã hội.

Nguồn vốn thu được quỹ tài chính sẽ đầu tư vào những lĩnh vực khác nhau, các công trình lớn hoặc rất lớn đặc biệt là các công trình phục vụ xã hội.

Tạo công ăn việc làm cho lao động

Thất nghiệp luôn là vấn đề đặt hàng đầu và được quan tâm bởi chính phủ, các tổ chức xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp trong nước cao hay thấp đều có sự ảnh hưởng nhất định về kinh tế đối với một nước: Sự phát triển kinh tế, sự ổn định chính trị,…

Giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp là mục tiêu của Chính Phủ và là mong muốn của toàn thể nhân dân lao động. Để thực hiện mục tiêu này đất nước cần phải có kế hoạch cụ thể chống lại tình trạng gia tăng dân số, hạn chế sự tác động của khoa học kỹ thuật.

Góp phần nâng cao phúc lợi xã hội

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là quyền lợi của tất cả mọi người, BHNT tạo cho cuộc sống mọi người được đảm bảo và phát triển có kế hoặch và đảm bào nguồn tài chính. Khi đã tham gia thì cảm thấy có một cuộc sống thoải mái hơn và ta có một sự đảm bảo nhất định về mặt tài chính của công ty bảo hiểm.

Chuẩn bị nguồn vốn kinh doanh trong tương lai: Bạn muốn mình sẽ mở một công việc kinh doanh, làm việc cho riêng bản thân mình, điều đó là rất tốt, nhưng bạn phải bắt đầu tích lũy ngay từ hôm nay, sẽ không có đầu tư nếu không có tiền đề là sự tích lũy và điều đó phải được thực hiện ngay ngày hôm nay.

Bảo vệ tài chính cho gia đình: Bảo hiểm nhân thọ cung cấp các quyền lợi bằng tiền để bù đắp các rủi ro tài chính đối với người trụ cột bị tử vong, thương tật, bệnh tật hay tai nạn.

Chuẩn bị tài chính cho hưu trí an nhàn: Sau khi đã làm việc vất vả gần 40 năm, liệu bạn có muốn mình được những ngày hạnh phúc an nhàn bên con cháu và không còn bất cứ nỗi lo tài chính nào? Không lo lắng điều gì, không phụ thuộc vào ai, chỉ còn lại những tháng ngày nghỉ dưỡng an nhàn mà thôi. Bạn mong muốn điều đó chứ? Vậy thì hãy bắt đầu ngay từ hôm nay và chúng tôi sẽ đem đến cho bạn điều đó.

Đảm bảo tài chính trong trường hợp rủi ro bất ngờ xảy ra: Lúc này, bảo hiểm nhân thọ sẽ lập tức biến thành trụ đỡ vững chắc thay thế khoản thu nhập bị mất đi của người trụ cột.

Comments

comments

Loading...