Quyền lợi của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Ai cũng biết BHXH có sản phẩm là bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên nhưng không phải ai cũng biết những quyền lợi của con em mình khi tham gia bảo hiểm y tế.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên?

Học sinh, sinh viên mới nhập học hoặc học sinh chuyển cấp, lớp 1 được thu phí của những tháng còn lại còn lại của năm trước đó.

Đối với những trường hợp đã thực hiện thu theo năm tài chính, thì thược hiện thu tiếp tục vào cuối năm.

Bảo hiểm y tế được đóng theo thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần, chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện tham gia.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 105/2014/NĐ-CP:

Điều 3. Mức kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng

2. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế“.

Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên có những quyền lợi gì?

Quyền lợi của HS-SV khi tham gia bảo hiểm y tế:

  • HSSV được tham gia khám chữa bệnh tại các bệnh viên, cơ sở y tế các quận huyên hoặc tương đương được quy đinh và có danh sách hằng năm
  • Được chăm sóc sước khoẻ ngay tại trường dựa trên nguồn kinh phí của BHYT
  • Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh vơi điều kiện chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương tối thiểu vùng.
  • Các trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, có trình thẻ BHYT thì được thanh toán theo mức hưởng như sau:
    • Được thanh toán 70 % chi phí KCB tại các bệnh viện tuyến huyện và từ ngày 1/1/2016 thì sẽ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh;
    • Được thanh toán 60 % chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh;Được thanh toán 40 % chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện cấp trung ương.
  • Các trường hợp đi khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế không ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì được thanh toán lại tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tham gia nhưng mức tối đa không vượt quá quy định của Phụ lục 04 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014.

Comments

comments

Loading...