Hưởng trợ cấp sau 1 năm bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào khoản 2 Điều 51 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định sau:

  • Thời gian tham gia bảo hiểm ít nhất 1 năm (12 tháng) đến tối đa 36 tháng.
  • mức được hưởng là 3 tháng lương.
  • Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Hướng dẫn thủ tục sau khi tham gia it nhất 1 năm bảo hiểm thất nghiệp:

  • Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp  theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
  • Bản chính hoặcbản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  • Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan BHXH Quận/Huyện/Thành phố chốt thời gian đóng BHTN, BHXH ( bản chính và bản photo).
  • Chứng minh nhân dân ( bản photo).

Ghi chú: Nhận tiền truy lãnh qua ngân hàng Đông Á.

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian giải quyết hồ sơ:

  • trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  • hời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việckể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Comments

comments

Loading...