sale image

HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với bộ đôi cổ phiếu của bầu Đức

05:18 30/10/2022

21/08/2017

Niêm yết thêm

 • Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 137…
 • Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 137.500.000 cổ phiếu

  Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 927.467.947 cổ phiếu

  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/08/2017

  Ngày chính thức giao dịch: 21/08/2017.

10/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Trương Thị Kim Ánh chức vụ Trưởng BKS từ ngày 10/07/2017…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Trương Thị Kim Ánh chức vụ Trưởng BKS từ ngày 10/07/2017.

30/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2017:1/ Miễn nhiệm: – Ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ- Ông Lâm Hoàng Hải chức vụ Trưởng…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2017:

1/ Miễn nhiệm:

– Ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

– Ông Lâm Hoàng Hải chức vụ Trưởng BKS.

2/ Bổ nhiệm:

– Bà Võ Thị Mỹ Hạnh chức vụ Thành viên HĐQT

– Bà Trương Thị Kim Ánh chức vụ Thành viên BKS.

30/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 26…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017

Thời gian tổ chức: 14h00, ngày 30/06/2017

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; và một số nội dung khác.

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọnCông ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọnCông ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

20/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/06/2017:1/ Miễn nhiệm: – Ông Nguyễn Xuân Thắng chức…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/06/2017:

1/ Miễn nhiệm:

– Ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

– Ông Lâm Hoàng Hải chức vụ Trưởng BKS.

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua: – Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017- Nội dung…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:

– Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017

– Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

– Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên năm 2017.

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về viêc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về viêc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011.

12/05/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 12/05…

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 12/05/2017.

10/05/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2017 Ngày…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/04/2017

Thời gian thực hiện: ngày 10/05/2017

Địa điểm thực hiện: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

09/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

20/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu hoán đổi giá…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu hoán đổi giá trị 200 tỷ đồng do Công ty phát hành sang 20 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HNG).

Tải file gốc

17/10/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Ernst & Young…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Ernst & Young Việt Nam.

15/09/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/09/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2016 Ngày đăng ký cuối cùng :…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2016

Ngày đăng ký cuối cùng : 23/08/2016

Thời gian thực hiện: 14h00, ngày 15/09/2016.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Nội dung đại hội: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; và một số nội dung khác.

06/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Dương Hoàng Bắc chức vụ Kế toán…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Dương Hoàng Bắc chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Hồ Thị Kim Chi từ ngày 06/09/2016.

19/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về:- Tình hình SXKD và đầu tư…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về:

– Tình hình SXKD và đầu tư 6 tháng đầu năm 2016

– Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

06/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT quyết định chốt danh sách cổ đông trong…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT quyết định chốt danh sách cổ đông trong tháng 8/2016 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.

04/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

30/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch hoạt động tài chính…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:

– Kế hoạch hoạt động tài chính của Công ty mẹ và các công ty con

– Phát hành cổ phiếu công ty con để trả cổ tức hoặc cố phiếu thưởng cho CĐHH của công ty mẹ.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

22/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q3/2015 và…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q3/2015 và kế hoạch SXKD Q4/2015.

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án trả…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

24/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi một số điều…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi một số điều khoản của trái phiếu HAG-CB2011.

14/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ thành viên…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Sự từ ngày 14/8/2015.

File gốc

14/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo tài chính Q2/2015…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo tài chính Q2/2015 và thay đổi thành viên HĐQT.

File gốc

16/07/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đã không thực hiện mua vào 10.000.000 cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đã không thực hiện mua vào 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

05/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ngưng kế hoạch mua…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ngưng kế hoạch mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

File gốc

05/07/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/06/2015 Ngày đăng ký cuối cùng …

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/06/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/06/2015
Thời gian thực hiện: 05/07/2015
Địa điểm thực hiện: 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi do Công ty phát hành.

01/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q2/2015- Niêm yết…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:
– Kết quả SXKD Q2/2015
– Niêm yết cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
– Chọn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2015.

File gốc

08/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh một số điều khoản của trái phiếu chuyển đổi.

Tải file gốc

29/05/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đăng ký mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đăng ký mua 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tải file gốc

19/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về giá mua lại cổ phiếu làm cổ…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về giá mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tải file gốc

13/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 10.000.000 cổ…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tải file gốc

16/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 16/4/2015.

Tải file gốc

15/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 17…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015
Thời gian thực hiện: 13:30PM, 15/04/2015.
Địa điểm tổ chức: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. Hồ Chí Minh .

Nội dung đại hội: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; và một số nội dung khác.

03/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên CTCP Cao su Hoàng…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên CTCP Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Tải file

31/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn chức vụ TGĐ nhiệm kỳ…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn chức vụ TGĐ nhiệm kỳ 2015-2018 từ ngày 31/3/2015.

Tải file gốc

30/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc: – Thông qua kết quả SXKD 2014 – Tình hình tài chinh và nợ…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:

– Thông qua kết quả SXKD 2014
– Tình hình tài chinh và nợ vay đến 31/12/2014 – Kế hoạch SXKD năm 2015
– Bổ nhiệm TGĐ
– Các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2015.

Tải file gốc

19/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng ESOP…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng ESOP.

Tải file gốc

15/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo tài chính Q3…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo tài chính Q3/2014.

Tải file gốc

01/10/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 71…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 71.813.254 cổ phiếu

Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai theo Thông báo số 808/TB-SGDHCM ngày 18/08/2014 chốt danh sách thực hiện quyền.
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 789.967.947 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/09/2014
Ngày chính thức giao dịch: 01/10/2014.

30/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi phó TGĐ:- Ông Lê Văn Rõ từ nhiệm-…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi phó TGĐ:
– Ông Lê Văn Rõ từ nhiệm
– Bổ nhiệm 2 phó TGĐ mới là ông Nguyễn Xuân Thắng và bà Hồ Thị Kim Chi.

Tải file gốc

30/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Lâm Hoàng Hải thay thế ông…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Lâm Hoàng Hải thay thế ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức vụ trưởng BKS.

Tải file gốc

24/09/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đã thu hồi 68.664 cổ phiếu làm cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đã thu hồi 68.664 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tải file gốc

20/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc:
– Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm
– Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ của công ty con, CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh.

Tải file gốc

07/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết thêm 71.813…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết thêm 71.813.254 cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức.

Tải file gốc

27/08/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Trả cổ tức bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/08/2014Ngày đăng ký cuối cùng :…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/08/2014
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/08/2014
Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (tương ứng tỷ lệ 10:1) mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 71.815.469 cổ phiếu.

06/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về nguồn thực hiện trả cổ tức…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về nguồn thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tải file gốc

30/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Tải file gốc

10/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Ernst & Young là công…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Ernst & Young là công ty kiểm toán năm 2014.

Tải file gốc

16/06/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh Số lượng: 73…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Số lượng: 73.309.434 cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu ba trăm lẻ chín ngàn bốn trăm ba mươi bốn cổ phiếu)
Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài để chuyển đổi trái phiếu quốc tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0401/13/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 04/01/2013. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất việc phát hành: từ ngày 12/06/2013 đến ngày 12/06/2014.
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 733.094.340.000 đồng (Bảy trăm ba mươi ba tỷ không trăm chín mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 31/07/2013
Ngày chính thức giao dịch: Ngày 16/06/2014

06/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ trưởng BKS…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ trưởng BKS.

Tải file gốc

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực hiện: 18/04…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
Thời gian thực hiện: 18/04/2014
Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM.

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

Tải file gốc

14/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT.

Tải file gốc

03/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CB CNV

Tải file gốc

03/04/2014

Thay đổi về : Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT về nguồn chia cổ…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT về nguồn chia cổ tức năm 2013.

Tải file dữ liệu gốc

28/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQTTải file dữ liệu gốc

25/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT:

File gốc

13/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đầu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đầu tư:

File gốc

03/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 19/11/2013 Tỷ lệ…

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/11/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/11/2013
Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
Thời gian thực hiện: 03/12/2013.

26/09/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2013 Lý do và mục đích:…

HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/09/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2013
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nội dung cụ thể:
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/09/2013.
Nội dung lấy ý kiến:
+ Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt;
+ Tiến hành tái cấu trúc các đơn vị trong Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) thuộc ngành bất động sản

04/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách lấy ý kiến…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tải file dữ liệu gốc

19/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Hùng – Thành viên HĐQT và của ông…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Hùng – Thành viên HĐQT và của ông Nguyễn Văn Tốn – Trưởng Ban kiểm soát.

Tải file dữ liệu gốc

19/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về KQKD 6 tháng 2013…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về KQKD 6 tháng 2013 và thay đổi nhân sự chủ chốt.

Tải file dữ liệu gốc

01/07/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 107.474.210 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: Ngày 01/07/2013

23/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/04/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 03…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/04/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2013
1. Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
2. Nội dung cụ thể:
Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2013.
Địa điểm thực hiện: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM.

22/04/2013

Phát hành cổ phiếu

HAG: Phát hành cổ phiếu Tải file dữ liệu gốc

HAG: Phát hành cổ phiếu

Tải file dữ liệu gốc

14/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

06/12/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/12/2012 – Ngày đăng ký cuối cùng : 06/12/2012 – Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Nội dung cụ thể: – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ…

HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/12/2012
– Ngày đăng ký cuối cùng : 06/12/2012
– Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Nội dung cụ thể: – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu như sau:
+ Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 68.000.000 cổ phiếu
+ Giá phát hành (trước khi pha loãng) : 23.000 đồng/cổ phiếu
+ Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.564.000.000.000 đồng
+ Mục đích phát hành: chuyển đổi trái phiếu quốc tế với tổng mệnh giá 75.000.000 USD mà công ty đã phát hành ngày 20/05/2011.
– Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
+ Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 107.474.210 cổ phiếu
+ Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 5:1
+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.074.742.100.000 đồng
+ Mục đích phát hành: Đầu tư vào các dự án cao su, mía đường và bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn.

30/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

20/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

02/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

04/06/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 70.090.459 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 04/06/2012

26/04/2012

Phát hành cổ phiếu

HAG: Phát hành cổ phiếu – Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012 – Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012 – Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2010…

HAG: Phát hành cổ phiếu
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012
– Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012
– Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 100 : 15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) được Công ty hủy bỏ)

20/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HAG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

HAG: Nghị quyết 2012

Tải file dữ liệu gốc

19/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012 Lý…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2012
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012
Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: 19/04/2012
Địa điểm thực hiện: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM.

12/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Về việc…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Nội dung: Về việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tải file dữ liệu gốc

04/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

28/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Triển khai…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Nội dung: Triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tải file dữ liệu gốc

22/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc

15/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Link download

01/07/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HAG: Nghị quyết 2011Link download

HAG: Nghị quyết 2011

Link download

01/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Link download

 

18/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày…

HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/06/2011 và ngày 09/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
– Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 18/06/2011 đến ngày 01/07/2011.

27/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Link download

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 05/04/2011 và ngày 06/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2011
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết). Thời gian dự kiến tổ chức: 28/04/2011
Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM.

28/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HAG: Nghị quyết 2011Link download

HAG: Nghị quyết 2011Link download

21/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

HAG công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2011…

HAG công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tình hình đầu tư đến cuối năm 2010 và trình kế hoạch đầu tư năm 2011; mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011

Link download

28/02/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 155.759.893 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 28/02/2011

(Theo hsx)

 

21/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download
(Theo hsx)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

 

(Theo hsx)

12/01/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 19.000.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 12/01/2011

 

(Theo hsx)

11/01/2011

Phát hành cổ phiếu

HAG: Phát hành cổ phiếu thưởng – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 19/01…

HAG: Phát hành cổ phiếu thưởng
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 19/01/2011 và 20/01/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
– Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2011
– Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận 01 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) được công ty hủy bỏ)

31/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download
(Theo hsx)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

 

(Theo hsx)

30/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download
(Theo hsx)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

 

(Theo hsx)

27/12/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download

 

(Theo hsx)

20/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download
(Theo hsx)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

 

(Theo hsx)

03/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download
(Theo hsx)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

 

(Theo hsx)

26/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Link download

 

(Theo hsx)

22/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HAG – Thông báo kết quả bán 512.290 cổ phiếu quỹ – Tên công ty: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – Mã chứng khoán: HAG – Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 512…

HAG – Thông báo kết quả bán 512.290 cổ phiếu quỹ
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HAG
Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 512.290 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 512.290 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 0 CP.
Phương thức giao dịch: khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 22/10/2010

29/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Bán cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Nội dung: Bán cổ phiếu quỹ
Link download

 

(Theo hsx)

26/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HAG – Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh…

HAG – Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá


– Giá trị : 1.000 VND
– Thời gian thanh toán: 26/08/2010
Linkdownload

20/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo NQ HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển…

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo NQ HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

Link download

(Theo hsx.vn)

23/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung điều chỉnh tỷ lệ bán…

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung điều chỉnh tỷ lệ bán cổ phần của Tổng Công ty Bất động sản cho các đối tác chiến lược từ 10% lên 11,75%.

Link download

(Theo: hsx.vn)

17/06/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất triển khai…

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất triển khai một số kế hoạch.

Link download

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

19/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 13h30, ngày 19/03/2010Địa điểm: Dinh Thống Nhất – 135 Nam…

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thời gian: 13h30, ngày 19/03/2010

Địa điểm: Dinh Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM.

12/03/2010

Họp Hội đồng Quản trị

05/10/2009

Đại hội Cổ đông Bất thường

Nội Dung cuộc họp:
+ Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
+ Phương án phát hành trái phiếu…

Nội Dung cuộc họp:

+ Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

+ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Địa điểm: Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1,Tp HCM.

16/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) như sau:

Ngày giao dịch…

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) như sau:

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2009
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2009
 • Mục đích: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009.
 • Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 16/04/2009.
 • Địa điểm thực hiện : Dinh Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Chi nhánh TP. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HAG vào những ngày 26,27 & 30/03/2009.

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Báo cáo tài chính năm 2008

05/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) công bố Nghị Quyết HĐQT ngày 05/03/2009 với nội dung như sau:

Điều 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

Doanh thu: 3.129 tỷ đồng

Lợi…

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) công bố Nghị Quyết HĐQT ngày 05/03/2009 với nội dung như sau:

Điều 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

 • Doanh thu: 3.129 tỷ đồng

 • Lợi nhuận trước thuế: 1.150 tỷ đồng

Điều 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2008 sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ như sau:

 • Quỹ khen thưởng: 3%

 • Quỹ phúc lợi: 2%

 • Quỹ đầu tư tài chính: 5%

 • Bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 50%

 • Chia cổ tức bằng tiền mặt: 40%

Điều 3: Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2009 : Tổ chức tại Dinh Thống

Nhất (TP.HCM), dự kiến ngày 16/04/2009.

Điều 4: Đề xuất Đại Hội Cổ Đông kế hoạch chọn Công ty TNHH Ernst &

Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

Điều 5: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sự tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Công ty nhiệm kỳ thứ 2 (2009-2011).

14/01/2009

Sự kiện khác

HAG: Ký Hợp đồng hợp tác với BIDV.Tại Hội nghị khách hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) phía Nam ngày 10/1/2009 tại TP.HCM, BIDV đã chính thức…

HAG: Ký Hợp đồng hợp tác với BIDV.

Comments

comments

1 / Địa chỉ & SĐT tiệm vàng Tín Thành Duy Mong ở Huế

Hầu như khi hỏi bất cứ người dân ở cố đô đâu là tiệm vàng lớn nhất tại đây người tiêu dùng sẽ nhận được đáp án "hiệu vàng duy mong tp. huế". Đây có thể nói là 1 trong những tiệm lớn nhất ở Huế hiện nay.Thông tin về hiệu vàng duy mong tp. huếDOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀNG VÀNG THUẬN THÀNH DUY MONGĐịa chỉ: 87 Mai Thúc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế (Tìm vị trí) Mã số thuế: 3300104816 (16/01/1993) Người ĐDPL: Hoàng Thị Thảo Ngày hoạt động: 16/12/1992 Giấy phép kinh doanh: 3300104816Xem thêm: giá vàng 9999 hôm nay ở Duy Mông Ngành nghề kinh doanh & các chi nhánh chính thức Doanh Nghiệp Tư Nhân Hàng Vàng Thuận Thành Duy MongSản xuất đồ kim hoàn và chi...

2 / Size áo sơ mi nam chuẩn

Size áo sơ mi nam chuẩn là số đo đúng với chiều cao cân nặng của từng người được sử dụng để lựa chọn được kích thước áo là size XS, S, M, L, XL hay XXL. Bảng size áo nam theo chiều cao cân nặng sẽ hướng dẫn bạn cách đo đúng chiều cao cân nặng của mình và mua được kích cơ áo theo chuẩn Việt Nam, US, UK hay nước khác.Nếu bạn chỉ mặc đồ may đo được đặt riêng thì có thể bỏ qua nội dung này và tiếp tục với phong cách thười trang đặc trưng riêng của mình, tách biệt khỏi thế giới thười trang chung của nhân loại. Sẽ không quá khi nói như vậy, dù bạn có đặt riêng thợ may như thế nào đi nữa nhưng nếu chẳng may thấy được một mẫu áo ưng ý quá của một thương hiệu thời trang, một...

3 / Những kinh nghiệm mua vàng cưới

Những kinh nghiệm mua vàng cưới được chia sẻ chi tiết từ các chọn loại vàng, size nhẫn cho đến cách nhận biết và lời khuyên CDCR nên mua nữ trang cưới ở đâu uy tín và chất lượng nhất ở Hà Nội, Tp.HCMbộ trang sức cưới vàng 24k gồm những gì?Những kinh nghiệm mua vàng cưới Với các cặp đôi đang chuẩn bị lễ cưới lần đầu tiên trong đời mình thì việc thiếu kinh nghiệm trong tất cả các khâu là điều tất yếu, do đó khi các bạn lên một kế hoạch chi phí chi tiết cho đám cưới thì chắc chắn đây là phần gần nhưu quan trọng nhất "Kinh nghiệm mua vàng cưới"ngoài lời tư vấn từ bạn bè đã cưới, người thân là anh chị hay cô dì chú bác thì việc bạn cần lưu ý hàng đầu chính là...

4 / Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu

Khi nói đến vàng cưới, vàng miếng ở Hà Nội và đặc biệt là vàng nhẫn tròn trơn thì hầu như ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu như một thương hiệu vàng lâu đời và uy tín.Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu Người tiêu dùng không chỉ nhớ và nghĩ ngay đến thương hiệu này mà khi thực hiện các thao tác tìm kiếm trên mạng về giá vàng ngày hôm nay thường sẽ đính kèm thêm cả thương hiệu BTMC vào phía sau rất cụ thể, ví dụ:vàng nhẫn tròn trơn btmc kiềng vàng btmc giá vàng hôm nay của bảo tín minh châu giá vàng bảo tín minh châu 9999 hôm nay giá vàng nhẫn 9999 bảo tín minh châu hôm nay tỷ giá vàng btmc giá vàng hôm nay của btmcVà còn rất...

5 / Tiệm vàng ở Bolsa California uy tín dành cho người Việt đến mua sắm

Tìm kiếm nơi mua vàng uy tín & chất lượng đảm bảo tại Mỹ thì các tiệm vàng ở Bolsa California nổi tiếng khu Phước Lộc Thọ như Ngọc Bích, Ngọc Quang, Jean & Kim Thu, Kiều Hạnh..v..v.. là những nơi mua bán lâu năm, được việt kiều tin tưởng khi mua sắm tại đây. Tiệm vàng trong Phước Lộc Thọ Tiem vang trong khu phuoc loc thoDanh sách mới nhất các tiệm vàng trong khu Phước Lộc Thọ - Asian Garden mallBÍCH NGỌC JEWELRY. Trên Lầu khu Phước Lộc Thọ. Sale - Trade - Repair: Vàng 14K,18K, 24K. Diamond, Gemstone, All Kinds of Pearls. Đầy đủ vàng , Bạc, Nử trang, Đá quý và Cẩm thạch. 9200 Bolsa Ave.,Suite 215, Booth # 48A Westminster, CA 92683 KIM ÁNH JEWELRY. Trên Lầu Phước Lộc Thọ. Luân Phạm: 714-892-6724. Buy - Sale - Trade -...

Shares