Giá cà phê ngày 1 tháng 3 cập nhật giá Robusta, Arabica ngày hôm nay mua vào, bán ra bao nhiêu 1 tấn tại DakLak, Di Linh, Gia Lai, Đăk Nông & giá hồ tiêu mới nhất.

Giá cà phê ngày 1 tháng 3

Giá cà phê ngày 1 tháng 3

nhận định giá cà phê trong nước cập nhật mới nhất như sau:

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,984 Trừ lùi: -115
Giá cà phêĐắk Lăk 44,900 -500
Lâm Đồng 43,800 -400
Gia Lai 45,100 -400
Đắk Nông 44,700 -300
Hồ tiêu 114,000 -1,000
Tỷ giá USD/VND 22,745 -15
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

2/ Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/17 2066 -29 -1.38 % 6773 2098 2060 2098
05/17 2100 -26 -1.22 % 15208 2124 2093 2118
07/17 2119 -24 -1.12 % 5190 2139 2110 2135
09/17 2128 -22 -1.02 % 1314 2145 2121 2144
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

3/ Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/17 139.1 -5.3 -3.67 % 52 144 139.1 144
05/17 141.1 -5.15 -3.52 % 21191 146 140.6 145.8
07/17 143.45 -5.05 -3.4 % 4664 148.25 142.95 148.25
09/17 145.75 -5.05 -3.35 % 2232 150.45 145.25 150.45
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Xem thêm:

  • Giá vàng ngày 1/3/2017
  • Giá vàng ngày 28/2/2017 Nín thở chờ thời, găm tiền đợi sóng

Comments

comments