cách tính lương và phụ cấp chức vụ” Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

xem cách tính lương và phụ cấp chức vụ

Đối tượng áp dụng gồm:

  • Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…;
  • công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
  • cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;
  • cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định…

cụ thể cách tính lương và phụ cấp chức vụ

Theo dự thảo, đối với các đối tượng trên, công thức tính mức lương như sau:

Công thức tính mức phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở được đề xuất như sau:

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

cách tính lương và phụ cấp chức vụ

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

cách tính lương và phụ cấp chức vụ

Dự kiến Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

cách tính lương và phụ cấp chức vụ

xem thêm tỷ giá vàng ngày hôm nay bao nhiêu tiền 1 chỉ & tỷ giá ngoại tệ USD hôm nay

  • vàng 9999 hôm nay giá bao nhiêu 1 chỉ?
  • Tỷ Giá Ngoại Tệ

Comments

comments