Bảo hiểm dân sự xe ô tô là gì & điều cần biết về bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Đối với người sở hữu thì Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là bắt buộc xe ô tô đối vối người thứ ba là loại hình bảo hiểm mà cá nhân tổ chức sở hữu xe hơi tại Việt Nam đều phải tham gia theo đúng quy định của nhà nước. Đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp không may mắn xe gặp sự cố và gây thiệt hại cho chủ xe hoặc lái xe. Nhưng nhiều người sở hữu xe vẫn xem là một hình thức mang tính bắt buộc mà chưa hiểu tác dụng của nó đối với xế của mình. 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?

Ta có thể hiểu nguyên tắt của bảo hiểm là “Lấy số đông để bù cho số ít kém may mắn”, Khi không may xảy ra tai nạn các công ty bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền mà bảo hiểm thu được để bồi thường cho xe bị tai nạn. Điều đó giúp cho một số người không may gay ra tai nạn không phải bỏ trốn, có trách nhiệm với tai nạn mình gây ra theo mức trách nhiệm của bảo hiểm đã tham gia, và tất nhiên là sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì mất khả năng bồi thường cho chủ xe khác.

Nhưng bảo hiểm TNDS các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả theo sự dàn xếp của 2 bên mà phải có sự phân định rõ ràng lỗi do bên nào gây ra để biết bảo hiểm bên nào phải trả tiền cho những thiệt hại. cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm lập biên bản quyết định và phân định rõ ràng trách nhiệm

Tuy nhiên, với bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ôtô,các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả theo sự dàn xếp của 2 bên mà phải có đối tượng phân rõ trách nhiệm ai gây ra lỗi cho ai để biết bảo hiểm bên nào phải trả tiền cho những thiệt hại đã xảy ra. Đó là cảnh sát giao thông. Dựa theo biên bản này sẽ quyết định được số tiền mà công ty bảo hiểm phải chi trả.

Thời hạn hiệu lực của bảo hiểm

Được dựa trên thời điểm bắt đầu có hiệu lực mà chủ xe bắt đầu mua BH THDS bắt buộc cho xe ô tô được ghi trên giấy chứng nhận đã tham gia bảo hiểm nhưng không được trước thời gian chủ xe đống đủ phí bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm thường là 1 năm. Trong thời hạn có hiệu lực được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm nếu có sự chuyển nhương chủ sở hữu ô tô thì mọi quyền lợi liên quan đến trách nhiệm của chủ xe cũ vẫn còn với chủ xe mới. Hợp đồng có thể bị huỷ bỏ với những trường hợp sau:

  •     Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật.
  •     Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.
  •     Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận.
  •     Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận.

Phạm vi bảo hiểm có thể chi trả.

Số tiền mà công ty bảo hiểm có trách nhiện chi tra tối đa đối với những thiệt hải về tài sản, thân thể, và tính mạng cho bên thứ 3 và hành khách trên xe do xe ôto gây ra trong mỗi trường hợp tại nạn xảy ra phụ thuộc vào phạm vi trách nhiệm của công ty bảo hiểm và được quy định sau:

  • Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự xe ôtô đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 50.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn

Trách nhiệm phạm vị chi trả của bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, Bảo hiểm sẽ giúp bạn chi trả với các thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba hoặc thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.Tuy nhiên, nếu bên thứ ba cố ý gây thêm thiệt hại thì sẽ không được hưởng toàn bảo hiểm.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ôtô cũng sẽ không chi trả nếu lái xe sau khi gây tai nạn cố ý bỏ chạy, không có Giấy phép lái xe hợp lệ, thiệt hại gây ra các hậu quả gián tiếp khác như hỏng cây cối, nhà cửa, thiệt hại với tài sản bị mất cắp hay cướp trong tai nạn.

Comments

comments

Loading...