Bảng giá kim cương thiên nhiên, tự nhiên 2ly, 3 ly, 4 5ly mới cập nhật năm 2017 đủ các kích cỡ từ bảng giá kim cương tự nhiên SJC PNJ hôm nay ở HCM, Hà Nội

Xem bảng giá kim cương thiên nhiên

bảng giá kim cương thiên nhiên

Trong bảng giá này sẽ có đầy đủ các kích thước viên kim cương cũng như giá tham khảo

 • giá kim cương tự nhiên 2 ly
 • kim cương 4 ly giá bao nhiêu
 • kim cương 5 cara giá bao nhiêu
 • kim cương 5 ly 4
 • kim cương 5 ly nước f
 • kim cương 3 ly 6 giá bao nhiêu
 • giá kim cương tự nhiên 4 5ly
 • giá kim cương 6.3 ly
 • giá kim cương 7 ly 2
 • Xem giá kim cương 5 ly 8
 • giá kim cương tự nhiên 4 5ly

bảng giá kim cương tự nhiên pnj sjc

STT KÍCH THƯỚC NƯỚC ĐỘ SẠCH GIÁ BÁN
1 3,1 F VVS1 3,745,000
2 3,1 E VVS1 3,959,000
3 3,2 F VVS1 4,494,000
4 3,2 E VVS1 4,708,000
5 3,5 F VVS1 7,233,200
6 3,6 F VVS1 7,447,200
7 3,6 E VVS1 7,682,600
8 3,6 D VVS1 7,918,000
9 3,7 G VVS1 7,169,000
10 3,8 F VVS1 8,346,000
11 3,8 E VVS1 8,560,000
12 3,8 D VVS1 8,774,000
13 3,9 F VVS1 9,095,000
14 4,0 F VVS1 12,476,200
15 4,0 E VVS1 12,733,000
16 4,0 E IF 12,947,000
17 4,0giavangmoinhat.com D VVS1 13,182,400
18 4,1 F VVS1 12,690,200
19 4,1 E VVS1 12,947,000
20 4,2 E VVS1 15,194,000
21 4,3 F VVS1 16,799,000
22 4,3 E VVS1 17,505,200
23 4,3 D VVS1 18,190,000
24 4,4 F VVS1 17,976,000
25 4,4 E VVS1 18,703,600
26 4,4 D VVS1 19,409,800
27 4,5 F VVS1 23,968,000
28 4,5 F IF 24,396,000
29 4,5 E VVS1 25,380,400
30 4,5 D VVS1 26,835,600
31 4,6 E VVS1 25,166,400
32 4,6 D VVS1 27,563,200
33 4,7 F VVS1 26,536,000
34 4,7 E VVS1 27,178,000
35 4,7 D VVS1 27,820,000
36 4,8 E VVS1 31,158,400
37 4,8 E IF 31,650,600
38 4,9 E VVS1 35,952,000
39 4,9 E IF 36,444,200
40 5,0 E VVS1 52,729,600
41 5,1 E VVS1 55,126,400
42 5,2 E VVS1 59,920,000
43 5,4 F VVS1 78,409,600
44 5,4 E VVS1 82,689,600
45 5,5 F VVS1 81,320,000
46 5,6 F VVS1 87,483,200
47 5,6 E VVS1 91,806,000
48 5,7 F VVS1 95,872,000
49 5,9 F VVS1 124,120,000
50 6,0 F VVS1 150,998,400
51 7,0 E IF 395,472,000

bảng giá kim cương pnj, giá kim cương tự nhiên pnj, giá kim cương hôm nay, gia kim cuong 5ly4, giá kim cương tự nhiên 2ly, gia kim cuong 1 cara, giá nhẫn kim cương, gia kim cuong 3ly6

User đánh giá:

Comments

comments